Aktivity Zboru sv. Jozefa v januári 2017

Aktivity Zboru sv. Jozefa v januári 2017

Po koncoročnom stretnutí bez nôt, ale spojenom s voľbou nového výboru sa členovia Zboru sv. Jozefa stretli po prvý-krát v tomto roku v sobotu 7.1.2017. Dôvodom bola Fatimská sobota a archijerejská sv. liturgia, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur CSsR.

Ďalšie akcie v januári sa už dajú nazvať tradičné. Dňa 25.1. to boli modlitby pri reklikviách bl.  Dominika Metoda Trčku CSsR spojené so sv. liturgiou, ktorú tentokrát celebroval o. Marek Paľo, farár v Pozdišovciach. Po tejto sv. liturgii nasledovali ako vždy modlitby o uzdravenie.

V poslednú januárovú nedeľu 29.1. spieval zbor sv. liturgiu (cirkevnoslovanskú) o 8:00, na ktorej bol hlavným celebrantom o. Milan Zaleha CSsR, predstavený kláštora.
Medzitým sa členovia zboru venovali pravidelným týždenným nácvikom, ako je tomu zvykom už od založenia zboru. Jeho členovia sa už teraz tešia na februárové akcie, ktoré “odštartujú” Fatimskou sobotou, ktorá sa uskutoční 4.2.2017 v našej bazilike.
Zatvoriť menu