25.01.2017 – bl. Metod CSsR

Aj v novom roku si spomíname na bl. Dominika Metoda Trčku CSsR. Aj keď je zima a mrzne, tešíme sa z toho, že ľudia na mučeníka Metoda nezabudli ani tento mesiac. Program sme začali ako tradične modlitbou posvätného ruženca. O deviatej hodine bol moleben k bl. Metodovi, pri ktorom sa čítali prosby a poďakovania. O pol desiatej nasledovala svätá liturgia, ktorú slávil o. Jozef Troja CSsR, spolu s o. Atanázom D. Mandzákom CSsR, redemptoristom zo Starej Ľubovne. V kázni o. Jozef pripomenul, aký úzky vzťah je medzi vierou, modlitbou a odpustením. Ak jedna z týchto troch skutočností chýba v živote kresťana, tak jeho vzťahu s Bohom tiež niečo chýba. Program dopoludnia sme ukončili modlitbou za uzdravenie s pomazaním posväteným olejom. Popoludní sa liturgické slávenia začali novenou k Matke ustavičnej pomoci, na ktorej boli čítane prosby a poďakovania. Po novene nasledoval moleben k bl. Metodovi, na ktorom tiež boli prednášané prosby a poďakovania ľudí. O osemnástej hodine bola slávená svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol o. Marek Paľo, farár v Pozdišovciach. O. Marek v homílii prirovnal bl. Metoda k osobe človeka povolaného pre zjednocovanie ľudí medzi sebou. Tým sa veľmi pričinil aj o jednotu v Cirkvi. Pripomenul, že sa nemôžeme v živote spoliehať len na seba a hovoriť, že mi všetko zvládneme. Treba do nášho života zapájať aj Boha. To ukazoval bl. Metod svojím životom. Liturgický program sme ukončili opäť modlitbou za uzdravenie s pomazaním posväteným olejom.

 

Príhovor o. M. Paľa, farára v Pozdišovciach.

 

Zatvoriť menu