Putovna ikona Matky ustavičnej pomoci – Ikona lásky

V našej bazilike sme mali vzácnu návštevu. Hostili sme totiž jednu z dvanástich ikon Matky ustavičnej pomoci, ktoré požehnal a posvätil svätý otec František. Pred každou svätou liturgiou o. Jozef Troja CSsR krátko predstavil prítomným veriacim, čo je to vlastne ikona, aká je úloha a symbolika samotnej ikony Matky ustavičnej pomoci. Popoludní o 16.00 bolo pri tejto ikone modlitebné stretnutie rodín, ktoré viedol o. Maroš Dupnák CSsR. O 17.15 sme sa modlili Akatist k Matke ustavičnej pomoci. Po modlitbe akatistu nasledovala svätá liturgia, po ktorej sa spoločenstvo arcibratstva sv. ruženca pomodlilo  rozjímavú modlitbu ruženca za rehoľníkov a zasvätené osoby. Po tejto modlitbe o. Milan Záleha CSsR, náš miestny predstavený, pozval všetkých prítomných rehoľníkov a rehoľníčky do kláštornej jedálne na bratsko-sesterské neformálne stretnutie.

 

Zatvoriť menu