Čas strávený pri našej Mame – Matke ustavičnej pomoci

Dnes 08. 01. 2017 pre nás o. Maroš a sr. Augustína  pripravili mimoriadne stretnutie našich rodín. Do „našej“ milovanej baziliky zavítala vzácna návšteva putovnej ikony Matky ustavičnej pomoci tzv. Ikona lásky, posvätená pápežom Františkom. My, rodiny, sme boli pozvaní k vytvoreniu spoločenstva modlitby pred touto ikonou. Stretnutie sa začalo o 16:00 v priestoroch baziliky, kde sme najskôr v osobnej modlitbe mohli predniesť svoje radosti a starosti. Nasledovalo samotné odovzdanie sa Matke ustavičnej pomoci, počas ktorého prichádzali k ikone rodiny. Predostreli úmysly, ako i na lístočkoch napísané mená jednotlivých členov. Za tieto úmysly predniesol o. Maroš modlitbu a po nej požehnal každú rodinu osobitne. V závere stretnutia sme sa spoločne modlili za naše deťúrence, ako i samotné rodiny, a chorých. Tento milostivý čas skončil požehnaním s ikonou. A tak sme sa plní povzbudení, ktoré sme načerpali pri Mamke vrátili svedčiť do našich malých každodenných spoločenstiev. Už teraz sa tešíme na ďalšie plánované i mimoriadne stretnutia.

Zatvoriť menu