Fatimská sobota v januári

Prvú fatimskú sobotu v  tomto roku 2017,  liturgicky mal na starosti michalovský protopresbyterát. Začínali sme modlitbou sv. ruženca, po ktorej nasledovala modlitba tretej hodinky a krátka katechéza na tému: Výzva k viere, poklone, nádeji, láske a k odpusteniu. Nasledovala archijerejská sv. liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom bol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Vladyka Milan vo svojej homílii pripomenul svedectvo Krstiteľa, ktoré nebolo márne, lebo malo svoje pokračovanie v Kristovi. Ako je to však s našim svedectvom pred týmto svetom? Vladyka spomínal ako príklad knihu „Ja som N“, ktorá je svedectvom súčasných kresťanov čeliacich islamským extrémistom. Na konci svojej homílie nás vladyka vyzval k tomu, aby sme prosili o dar istoty viery v Ježiša Krista, lebo všetci sme v rámci svojich možností pozvaní k tomu, aby sme tento svet menili k lepšiemu. Celá slávnosť sa zakončila Molebenom k Prečistej Bohorodičke a krátkou modlitbou k bl. Metodovi Dominikovi Trčkovi.

Patrik Pankulics

 

Príhovor vl. Milana Chautura CSsR

Zatvoriť menu