Zbor sv. Jozefa má nové vedenie

Zbor sv. Jozefa má nové vedenie

Tesne pred záverom roka – 29.12.2016 – sa členovia Zboru sv. Jozefa stretli po dlhšom čase bez nôt a pri štedro prestretom stole. Úvod stretnutia bol pracovný. Začal ho vedúci zboru Ing. Pavol Kurilec, ktorý predniesol správu o aktivitách zboru za rok 2016. Ich výpočet bol bohatý, ako tomu bolo aj v predchádzajúcich rokoch. Potom oznámil členom zboru, že sa rozhodol skončiť v pozícii vedúceho zboru s odôvodnením, aby sa vedenie zboru omladilo. Rovnako sa svojej funkcie vzdali aj všetci doterajší členovia výboru, ktorí svoju činnosť vykonávali od roku 2008. Následne vedúci zboru predniesol krátku správu o hlavných udalostiach rokov 2008 až 2016, počas ktorých stál na čele zboru. Poďakoval sa členom výboru aj všetkým členom zboru za doterajšiu spoluprácu a so súhlasom odchádzajúcich členov výboru navrhol mená ľudí, ktorí by mali prevziať zodpovednosť za ďalšiu činnosť zboru v nasledujúcom období. Za vedúceho zboru bol navrhnutý Ing. Ján Kočiš. Nasledovala tajná voľba, po ktorej navrhovaní členovia dostali legitimitu ku svojej ďalšej činnosti. Pri hlasovaní členov  Zboru sv. Jozefa dostal najviac hlasov Ing. Ján Kočiš, ktorý sa stal vedúcim zboru. Za členov zboru boli zvolení Alexander Kováč, Anna Pavlovová, Marianna Gazdová a za pokladníčku Eva Kováčová. Vekový priemer nových členov výboru tak klesol pod 50 rokov. Nový vedúci zboru poďakoval odchádzajúcim členom výboru na čele s Ing. Pavlom Kurilcom za doterajšiu činnosť a prejavil vďačnosť všetkým prítomným za prejavenú dôveru. Členovia zboru sa rozchádzali v dobrej nálade, vinšujúc si navzájom všetko dobré do nového roku.

Zatvoriť menu