Sväté Bohozjavenie nášho Pána

V našej bazilike sme začali sláviť sviatok Bohozjavenia Ježiša Krista. Liturgické slávenia začali kráľovskými hodinkami o 08.00 a viedol ich o. Maroš Dupnák CSsR, správca tunajšej baziliky. Popoludní o 17.00 bola veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, ktorej hlavným slúžiteľom bol o. Milan Zaleha CSsR, náš miestny predstavený. O. Milan v homílii hovoril o jednom slove, ktoré sa nachádzalo vo väčšine dnešných čítaní a to slovo “voda”. Pripomenul, že voda bola v Ježišových časoch vnímaná ako miesto prebývania démonov. Keď Ježiš zostupuje do rieky Jordán, mení vnímanie vody. Voda, ktorú posväcuje Ježiš nie je voda, ktorá nás “drhne”, ale je to voda, ktorá nás obmýva z našich vín a prináša so sebou život. Pred zakončením svätej liturgie bolo ešte veľké svätenie vody. O 21.00 bolo  veľké povečerie s lítiou, ktoré viedol o. Jozef Troja CSsR.

Zatvoriť menu