Betlehemský radca

Takto sa nazývalo vianočné pásmo, ktoré bolo tvorené z troch scénok z rodinného prostredia. V nich bolo poukázané, ako rôzne sa dá pozerať na to, čo sa deje okolo nás, a pozvanie k tomu, aby sme sa učili nasledovať príklad Ježiša, ktorý prišiel, aby nás naučil milovať a žiť pre druhých.

Záver pásma patril našim deťom a ich Vianočnej abecede, v ktorej vyskladali pozdrav týchto dní – Christos raždajetsja!
Ďakujeme vám – ockovia a mamky, i vám drahé naše deti, že ste boli ochotní pripraviť takéto pásmo a pravdaže každému, kto nám pri tejto akcii akýmkoľvek spôsobom pomohol.
Zatvoriť menu