Príprava jasličkovej

Dnešné nedeľné popoludnie sa nieslo v duchu bezprostrednej prípravy jasličkovej pobožnosti. Bazilikou sa ozývali vianočné piesne a básničky vo forme Vianočnej abecedy a precvičili sme scénky. Deti sa veľmi snažili a keďže boli  šikovné, preto sme sa po nácviku mohli presunúť do kláštora, kde už na nich čakala zábava. Najprv sa  zahrali na remeselníkov a potom hru živé pexeso. Na záver sa naučili novú vianočnú pieseň: K jasličkám by som aj ja rád  bežal, nepoznám cestu, ach aký to žiaľ…

Uvedomujeme si, že nestačí však bežať len k jasličkám, ale aj ku Kristovi, čo v nich  leží.

Ďakujeme Bohu i všetkým, za spoločne strávený čas a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Zatvoriť menu