Fatimská sobota – vyslanie koledníkov Dobrej noviny

Fatimská sobota, 3.12.2016 sa niesla v znamení vyslania koledníkov Dobrej noviny. Vladyka Milan vo svojej homílii vyzdvihol myšlienku dôležitosti prípravy svojich sŕdc na príchod Spasiteľa tak, ako to urobila aj Panna Mária. Povzbudil veriacich k odstráneniu konzumnej stránky vianočných sviatkov a upriameniu pozornosti na Narodenie Božieho Syna. Po svätej liturgii a Molebene k Presvätej Bohorodičke, vladykovi Milanovi ale aj ostatným prítomným, svoje vinše a koledy predniesli deti z farnosti Rakovec nad Ondavou a Koromľa. Prežívanie vianočných sviatkov, tradičné jedlo a vianočné zvyklosti v Afrike,  nám priblížil vzácny hosť z Kene – Geoffrey Kiplimo Bett, ktorý momentálne študuje na Technickej univerzite v Košiciach. Nakoniec vladyka Milan deťom udelil svoje archijerejské požehnanie, aby takto mohli ohlasovať radostnú zvesť o Narodení Božieho Syna aj v rodinách, do ktorých počas vianočných sviatkov s Dobrou novinou prídu.

Katarína Potocká

 

Príhovor vl. Milana Chautura CSsR

 

 

Zatvoriť menu