Súčasné dianie v zbore a perspektívy do budúcnosti

obrazok-069V súčasnosti zbor, pozostávajúci z 32 stálych členov, účinkuje pod dirigentským vedením MUDr. Márie Gofusovej, ktorá za osem rokov pôsobenia na tomto poste významnou mierou prispela k pozdvihnutiu jeho duchovnej i umeleckej úrovne. Dôkazom toho je nielen úspešné zvládnutie celej byzantskej liturgie, ktorú pravidelne spievame v našej bazilike v poslednú nedeľu v každom mesiaci, ale aj skutočnosť, že v priebehu kalendárneho roka zbor účinkuje na viac ako 50-tich cirkevno-spoločenských akciách, ako sú odpustové slávnosti, posviacky chrámov, primičné liturgie, sobášne či pohrebné obrady alebo festivaly duchovných piesní. Pravidelným nácvikom nových skladieb sa zbor snaží rozširovať svoj repertoár, ktorý v súčasnosti tvorí niekoľko desiatok piesní v rôznych jazykových úpravách (starosloviensky, latinsky, slovensky, chorvátsky, anglicky). Najkrajšie skladby sú nahrané na viacerých kazetových záznamoch a CD nosičoch a predstavujú duchovné bohatstvo nášho zboru.

Zbor sv. Jozefa má pred sebou mnoho výziev do budúcnosti. Jednou z nich je rozšírenie počtu o nových členov predovšetkým z radov mladšej generácie, aby sa zachovala nielentradícia zborového spevu v našom chráme, ale predovšetkým sa zvyšovala kvalita jeho interpretačného umenia. Preto budeme radi, ak sa k nám pridajú noví nadšenci spevu. Prvoradým poslaním nášho zboru je naďalej spievať na slávu Všemohúcemu Bohu, presvätej Bohorodičke i našim blahoslaveným duchovným otcom. Naším želaním je naďalej prinášať  poslucháčom radosť pri rozličných príležitostiach, keď náš spev budú prijímať ako duchovný dar.

Zatvoriť menu