Fatimská sobota v novembri

Novembrovú fatimskú sobotu v našej bazilike minor v Michalovciach, liturgický mal na starosti spišský protopresbyterát. Liturgické slávenia sme začali modlitbou tretej hodinky a po nej nasledovala katechéza o vzťahu Božieho milosrdenstva a spravodlivosti, ktorú viedol o. Tomáš Mikunda. O. Tomáš pripomenul, že spravodlivosť sa v Božom slove chápe ako dôveryplné odovzdanie sa do Božej vôle. Všetko, čo Boh robí, je v súlade so spravodlivosťou. Božia spravodlivosť teda znamená, že Boh nemôže milovať zlo a súhlasiť s ním. Božie milosrdenstvo je Božie úsilie posvätiť a zdokonaliť človeka, ktorý sa proti nemu vzbúril hriechom. Pripomenul tiež, že milosrdenstvo Boha sa prejavuje voči človeku úplne zadarmo. Po katechéze nasledovalo slávenie božskej liturgie, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup. Vladyka Milan v homílii pripomenul obetu detí vo Fatime pri zjaveniach a aj slová Panny Márie, že sa tieto deti majú modliť a robiť pokánie, lebo veľa ľudí ide dnes do pekla. Vladyka zdôraznil, že naša vlasť je v nebi, a aby sme Boha nosili vo svojom srdci a ukazovali ho iným ľuďom celým svojím životom, postojmi a gestami.

Príhovor vl. Milana Chautura CSsR

Zatvoriť menu