Deň materských škôl

V piatok 4. novembra 2016 deti z Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku v Michalovciach, slávili Deň materských škôl na Slovensku s požehnaním. V sprievode učiteliek sa premiestnili pred Baziliku minor, kde zapálili sviečky a následne po pobozkaní kríža vstupovali bránou milosrdenstva. Svätú liturgiu slávil riaditeľ školského eparchiálneho úradu o. PaedDr. Peter Orenič a duchovný správca školy o. diakon Mgr. Rastislav Varga za účastí detí a ich rodičov. „Požehnaný, ktorý prichádza… „ aj my sme prišli a prosili o požehnanie pre všetky deti našej materskej školy, ich rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Materskú školu navštevuje 97 detí – „hopkáčov“, ktoré s Božím požehnaním chcú radostne prežívať svoje detstvo a v spoločenstve lásky dozrievať pre ďalšie vzdelávanie.

K. Čintalová

Zatvoriť menu