25.10.2016 – bl. Metod CSsR

Aj v mesiaci október sme si spomínali na bl. Metoda D. Trčku CSsR. Program sa začal modlitbou posvätného ruženca. Pokračovali sme modlitbou molebenu k bl. mučeníkovi Metodovi, vrámci ktorého boli čítane prosby a poďakovania. Svätú liturgiu o 09.30 slávil o. Tomáš Smoleňak CSsR. Vo svojej homílii o. Tomáš pripomenul dôležitosť a význam modlitby v živote kresťana. Po sv. liturgii nasledovala modlitba za uzdravenie a pomazanie posväteným olejom.

Popoludňajší program sa začal taktiež modlitbou posvätného ruženca o 16.30. Po jeho skončení o. Maroš Dupnák CSsR viedol modlitbu molebenu a tiež čítal prosby a poďakovania.  Po molebene nasledovala sv. liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol o. Emil Zorvan, správca farnosti Falkušovce. O. Emil v kázni pripomenul, že Ježiš Kristus je najlepší učiteľ, od ktorého sa môžme naučiť Božej ceste. Ježiš sa modlí modlitbu Otče náš a túto modlitbu naučil aj svojich apoštolov. Je to modlitba, ktorou oslavujeme Boha ako svojho Kráľa a zároveň ho prosíme, aby požehnával náš každodenný život. Pri tejto modlitbe sa učíme dôverovať Bohu. Túto dôveru mal aj bl. Metod Dominik. Vtedy, keď bol poslaný na východ Slovenska, aj vtedy, keď sa púšťal do veľkých diel. Túto dôveru nestrácal ani vtedy, keď bol vo väzení, ani vtedy, keď bolo treba ťažko pracovať a uponížiť sa. Boh sa postaral o toho, ktorý mu dôveroval. Dôkazom toho sú aj pútnici, ktorí prichádzajú k jeho relikviám. Po svätej liturgii bola opäť modlitba za uzdravenie a pomazanie posväteným olejom.
Príhovor o. Emila Zorvana, správcu farnosti Falkušovce
Zatvoriť menu