Októbrové stretnutie s deťmi

 V dnešné popoludnie 23.10.2016 sme si nedeľu spríjemnili na stretnutí s priateľmi v kláštore redemptoristov. Stretnutie sa nieslo v duchu prípravy jasličkovej pobožnosti, ktorú sa chystáme nacvičiť s našimi rodinkami. Spolu so sestrou Augustínou sme si rozdeľovali úlohy, ktoré súvisia so spomínaným vianočným pásmom. Medzitým otec Maroš zabával naše decká hrou na gitare a spoločným spevom. Taktiež i deťmi obľúbenými hrami na dostihy i hádaj, čo kreslím. Na tomto stretnutí padol aj návrh a pozvanie od o. Maroša pre rodičov na katechézy, ktoré by sa mali konať raz mesačne na rôzne témy. Tento čas sme využili aj na vzájomné rozhovory o našich aktuálnych problémoch, radostiach i starostiach.
A keďže sa naše decká ešte potrebovali vyjašiť, tak sme ich na chvíľu ešte ” vypustili ” do záhrady, kde si chlapci zahrali ich obľúbený futbal a dievčatá si užili šmýkačku i kreslenie v prírode.
Vďaka Bohu i vám všetkým,ktorí ste tam boli, za tento čas, ktorý sme mohli spoločne stráviť.

Zatvoriť menu