Odpustová slávnosť ASR

         V dňoch 08.-09.10.2016 sa v našej bazilike minor Zostúpenia Sv. Ducha v Michalovciach uskutočnila odpustová slávnosť rôznych spoločenstiev Arcibratstva svätého ruženca. Tento odpust sa koná každoročne, vždy druhý októbrový víkend a sú naň pozvaní všetci členovia Arcibratstva.

         Program odpustovej slávnosti sa začal v sobotu o 15.30 modlitbou rozjímavého posvätného ruženca. Pokračovali sme katechézou o tom, čo je vlastne modlitba svätého ruženca a pre koho je určená. Túto katechézu predniesol o. Jaroslav Štelbaský CSsR, ktorý je hlavným zodpovedným za ASR. Vo svojej katechéze pripomenul, že modlitba ruženca nie je len pre určitú vrstvu ľudí, ale že je to modlitba pre všetkých.  Aj chudobných aj bohatých, aj vzdelaných aj pre neučených. O 17.00 začala modlitba Veľkej večierne s litiou, ktorú viedol o. Jozef Troja CSsR. Po nej, približne o 18.00 sme pokračovali slávením archijerejskej svätej liturgie, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Vladyka Milan vo svojej homílii opísal modlitbu ruženca ako modlitbu, ktorá má svoju silu aj v čase najväčších pohrôm pre ľudstvo, napríklad  vojna. Archijerejskú svätú liturgiu svojím spevom doprevádzal zbor sv. Jozefa z Michaloviec. Po svätej liturgii sme sa s pútnikmi pomodlili Akatist k Matke ustavičnej pomoci, ktorý je charakteristický pre Kongregáciu redemptoristov. Sobotný program sme ukončili modlitbou panychídy za všetkých zomrelých členov Arcibratstva sv. ruženca.

         Nedeľný program odpustovej slávnosti sme začali utierňou o 07.00, ktorú viedol o. Jozef Troja CSsR. O 08.00 sme pokračovali svätou liturgiou v cirkevnoslovanskom jazyku. Hlavným celebrantom tejto sv. liturgie bol o. Jaroslav Štelbaský CSsR. Pri tejto svätej liturgii tiež spieval zbor sv. Jozefa z Michaloviec. Po nej sme sa pomodlili Akatist požehnania rodín. Celú odpustovú slávnosť sme zakončili svätou liturgiou o 10.30, ktorú slávil o. Metod Lukačik CSsR, viceprovinciál michalovskej viceprovincie redemptoristov, spolu s tromi svojimi spolubratmi. O. Metod vo svojej kázni pripomenul, že modlitba posvätného ruženca nám pomáha prijímať postoje Panny Márie. Vovádza nás do jej myšlienok a spôsobu života.

Jozef Troja CSsR

Príhovor vl. Milana Chautura CSsR – sv. liturgia 08.10.2016 o 18.00

Príhovor o. Jaroslav Štelbaského CSsR – sv. liturgia 09.10.2016 o 08.00

Príhovor o. Metoda Lukačika CSsR – sv. liturgia 09.10.2016 o 10.30

 

Zatvoriť menu