25.09.2016 – bl. Metod CSsR

Aj 25. septembra sme si pripomenuli veľký dar v osobe bl. Metoda D. Trčku. Keďže spomienka na blaženého mučeníka vyšla na nedeľu, liturgický program sme začali utierňou o 07.00. Pokračovali sme slávením nedeľných svätých liturgii o 08.00, 09.30 a o 11.00. Popoludňajší program spomienky začal molebenom ku bl. Metodovi, ktorý viedol o. Maroš Dupnák CSsR, správca našej baziliky. Hosťom večernej sv. liturgie bol o. Peter Čintala, farár z Klokočova. O. Peter v homílii pripomenul, že podstatnou skutočnosťou v našom živote by mala byť silná dôvera Bohu, čo sa často prieči naším túžbam a plánom. Niekedy je veľmi ťažké prijať to, čo nám Boh ponúka. O. Peter ukázal osobu bl. Metoda ako človeka, ktorý prijal Boží plán bezvýhradne a bez reptania. Po svätej liturgii bola modlitba za uzdravenie s pomazaním posväteným olejom. Moleben ku bl. Metodovi a aj večernú sv. liturgiu svojím spevom doprevádzal zbor sv. Jozefa.

Zatvoriť menu