Myrna Nazzour z Damašku

Sobotný večer bol pre našu komunitu veľmi nezvyčajný. Našu baziliku, aj komunitu navštívila pani Myrna Nazzour, vizionárka a mystička z Damašku. Stretnutie s pani Myrnou sa začalo slávením svätej liturgie o 18.00. Hlavným slúžiteľom liturgie bol o. Milan Zaleha CSsR, predstavený kláštora v Michalovciach. Po svätej liturgii pani Myrna hovorila svedectvo svojho života. Rozprávala o jednotlivých etapách svojho vzťahu s Bohom. Prvou etapou bola etapa zjavení Ježiša a Márie. Ďalšiu etapu Myrna nazvala časom extázy pri modlitbách,keď jej z rúk vyteká olej. Pani Myrna vyzývala k tomu,  aby sme mali s Bohom vrúcny vzťah.Keď budeme vnášať evanjelium do svojho života, až potom bude mať význam. Vyzývala aj ku jednote rodín. Ak rodina bude jednotná,potom bude svedkom Kristovej lásky.

Myrna Nazzour – svedectvo (video)

Zatvoriť menu