Štvrtý ročník pešej púte k relikviám bl. Metoda

Štvrtý ročník pešej púte k relikviám bl. Metoda

V sobotu 27. augusta 2016 sa v Michalovciach konala pešia púť do baziliky minor k relikviám blahoslaveného Metoda Dominika Trčku. Štvrtý ročník tejto púte sa niesol v duchu témy: “Si kľúčový”. Hlavným organizátorom bol otec Atanáz Mandzák CSsR v spolupráci dobrovoľníčkou Janou Lukačovou a inými laickými dobrovoľníkmi.

Takmer 100 pútnikov prešlo aspoň časť cesty medzi Nižným Hrabovcom a Michalovcami. Okrem štyroch kňazov a troch bohoslovcov sa zapojili pútnici z 30 miest a obcí Slovenska. Púť sa začala rannou svätou liturgiou o 6.15 h v Nižnom Hrabovci, rodisku Jána Ivana Mastiliaka CSsR, kandidáta na blahorečenie. Nasledujúce zastávky boli v Poši, Nižnom Hrušove, Vybuchanci, Lesnom, Suchom, Topoľanoch až nakoniec v bazilike minor v Michalovciach. V každej obci sa pútnici zastavili v chráme, kde ich privítali miestni veriaci so svojim kňazom.

Otec Atanáz sa v každom chráme prihovoril na tému “si kľúčový” pre Cirkev, pre rodinu, pre druhého človeka… Veriaci pútnici počas celej púte mohli využiť príležitosť na svätú spoveď u sprevádzajúcich kňazov. Znakom výnimočnosti tohto podujatia bola aj skutočnosť, že medzi pútnikmi mali zastúpenie mnohé vekové kategórie – od žiakov základných škôl, mladých, manželov, až po starších ľudí. Na poslednej etape sa k pútnikom pridávali aj mladé rodiny s detskými kočíkmi. Redeptoristi všetkým na príhovor blahoslaveného Metoda vyprosujú Božie požehnanie.

Miroslav Bujdoš CSsR

Zatvoriť menu