Odpustové stretnutie v záhrade

Posledný augustový víkend bol pre našu baziliku veľmi slávnostný. Konal sa tu odpust bl. Metoda Dominika Trčku. Z tejto krásnej príležitosti sme sa znova po dlhšej letnej prestávke stretli aj my, rodiny z nášho rozrastajúceho sa spoločenstva, v kláštornej záhrade. Keďže je rok milosrdenstva, povedali sme si, že naučíme aj naše deti skutky telesného milosrdenstva – hladných kŕmiť /realizovala rodina Hlodinkova/, smädných napájať /realizovala rodina Drotárova/, nahých odievať /realizovala rodina Jurčenkova/, pocestných sa ujať /realizovala rodina Kolibašova/, väzňov vykupovať /realizova rodina Ujhelyiova/, chorých navštevovať /realizovala rodina Chudova/, mŕtvych pochovávať /realizovala rodina Šelepcova/

Pripravili sme si teda 7 stanovíšť, každé mala iná rodina a hravou formou sme sa snažili deťom vysvetliť obsah jednotlivých skutkov. Každé dieťa rado súťaží a hrá sa, tak to bolo veľmi zaujímavé a zábavné. Deti za každý skutok milosrdenstva dostali pečiatku, ktoré zbierali na zadnú stranu obrázku bl. Metoda.

Po úspešnom absolvovaní workshopu sme sa mohli posilniť skvelým guľášikom, za prípravu ktorého ďakujeme rodine Čonkovej, obľúbenou čapovanou kofolou, a o hudobnú zábavu sa postaral už tradične DJ Majo Puškár s rodinkou.

Svojou prítomnosťou nás potešili aj viacerí kňazi z kláštora – viceprovinciál o. Metod, o. Milan, o. Jozef, o. Janko, o. Tomáš, o. Miroslav, od Sestier Služobníc – sr. Natália a z kláštora zo Starej Ľubovne – o. Atanáz, br. Gorazd.

Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným rodinám; všetkým, ktorí prispeli občerstvením, pohostením; v neposlednom rade o. Marošovi a s. Augustíne za celú organizáciu a prípravu.

Najväčšie ĎAKUJEM za všetky rodiny vyslovujem BOHU za to, že nás takto opäť združil a užili sme si spoločne krásnu teplú slnečnú nedeľu.

Zatvoriť menu