Naplnení Duchom a posilnení vo viere

K miliónom pútnikov na SDM v Krakove sa pridala pod patronátom zasvätených aj 55-členná skupina mladých z Humenného, Michaloviec, Stropkova, Prešova a okolia. Od 25. júla do 1. augusta 2016 putovali ulicami Krakova, ktoré ich doviedli na miesta katechéz, na slávenie svätých liturgií, festival mladých, do Sanktuária Božieho milosrdenstva v krakovskej štvrti Łagiewniki či do jezuitského kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Vrcholom ich púte bolo stretnutie so Svätým Otcom Františkom, ktoré sa konalo na dvoch miestach: Błonia, kde Svätého Otca privítali a modlili sa spolu s ním krížovú cestu, a Campus Misericordiae, kde spolu s ním bdeli na modlitbe, adorovali a v nedeľu sa zjednotili na slávení svätej omše. Táto púť bola skutočne požehnaným časom, časom milostí. Vliala do ich sŕdc skutočnú radosť so stretnutia s Kristom a naplnila ich pokojom. Slová Svätého Otca Františka, ako aj jednota modlitby s mladými z celého sveta ich povzbudili a posilnili vo viere v Krista. Potvrdila a dosvedčila, že Boh, v ktorého veria a ktorému dôverujú, je živým Bohom.

Zatvoriť menu