Zostúpenie Sv. Ducha – nedeľa 15.05.2016

Pokračovali sme v našom sviatočnom slávení. Náš nedeľný odpustový program sa začal utierňou, ktorú viedol o. Milan. O ôsmej hodine sme slávili svätú liturgiu, ktorú slávil o. Maroš a o. Jozef. Na kázni o. Jozef povedal, že Duch Svätý je zodpovedný za všetko, čo v našom duchovnom živote robíme, že všetko oživuje a že dáva život aj našej častokrát plytkej viere. Po svätej liturgii sme pokračovali spevom a modlitbou akatistu k Duchu Svätému, ktorý viedol o. Jozef. Po akatiste nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorú opäť slávil vladyka Milan Chautur CSsR, spolu s niekoľkými kňazmi našej eparchie. Vladyka Milan v homílii zdôraznil, že Boh nám daroval veľký dar, dar Svätého Ducha. A tento dar nás k čomusi zaväzuje. Duch Svätý nám dáva za úlohu žiť živú vieru. Po svätej liturgii nasledoval moleben k blaženému Metodovi D. Trčkovi CSsR, počas ktorého prebiehalo tiež myrovanie. V samotnom závere svätej liturgie bol obchod okolo chrámu. Popoludní o 17.00 bola veľká večiereň s modlitbami na kolenách, ktorá bola úplným ukončením našej odpustovej slávnosti.

 

Zostúpenie Sv. Ducha - nedeľa 15.05.2016

Zatvoriť menu