Zostúpenie Sv. Ducha – sobota 14.05.2016

Naša odpustová slávnosť Zoslania Svätého Ducha sa začala o 16.00 prechodom bránou milosrdenstva. Túto časť odpustu viedol o. Milan a o. Miroslav. V rámci tejto pobožnosti zazneli aj tieto slová: Kto potrebuje moje odpustenie? A od koho potrebujem odpustenie ja? Ak je ten človek teraz vedľa teba, otoč sa k nemu a pros ho o odpustenie, alebo mu to odpustenie podaruj. O 17.00 sme pokračovali slávením veľkej večierne s litiou, ktorú viedol o. Jozef. Po nej nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR a viac ako tridsať kňazov košickej eparchie. Na tejto liturgii boli aj dvaja naši spolubratia zo Stropkova. V homílii vladyka Milan pripomenul, že Boh si vyberá určite znaky, aby oslovil človeka. Boh nikdy nerobí nič kvôli senzácii. Viera a dôvera v Boha je darom Svätého Ducha. Vladyka zdôraznil, že Boh ukazoval a bude ukazovať znamenia, aby sme v nich správne vnímali situácie, ktore sa dejú okolo nás a videli ich Božími očami. Po svätej liturgii nasledovala modlitba akatistu k Matke Ustavičnej Pomoci, ktorú viedol o. Maroš Dupnák CSsR. Sobotný odpustový program sme ukončili adoráciou pred Najsvätejšou Sviatosťou.

 

Zatvoriť menu