Modlitby pred milostivým obrazom fatimskej Panny Márie

Včerajší večer bol pre našu baziliku významným dňom. Vo večerných hodinách sme totiž mali tú česť hostiť v našom chráme milostivý obraz fatimskej  Panny Márie. Tento obraz k nám doniesli dve talianske ženy, ktoré žijú ako laické zasvätené osoby. Výnimočnosťou tohto obrazu je to, že z neho v rôznom čase a s rôznou intenzitou vyteká voňavý olej a už niekoľko osôb bolo pred týmto obrazom uzdravených. Liturgický program sme začali slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom bol o. Matúš Marcin z Petríkoviec. V kázni o. Matúš zdôraznil, že hoci je dnešný svet infikovaný zlom a chorobou hriechu, naša úcta k Márii a samotná osoba Márie môže pomôcť, aby dobro nad zlom víťazilo. Po svätej liturgii nasledovali svedectvá o uzdravení. V rámci svedectiev zaznela aj myšlienka, že ak Boh cez Máriu nevypočuje nejakú prosbu, znamená to, že má pre človeka prichystané niečo oveľa lepšie a väčšie. Mária prosí, aby sa ruženec modlil najmä v rodinách, lebo táto modlitba veľmi rodinu a spoločenstvo spája putom jednoty. Ak my dáme Bohu naše srdce, tak nám On dá celú večnosť. Po svedectvách nasledovala modlitba akatistu k Bohorodičke, počas ktorého mali veriaci možnosť prísť k milostivému obrazu a dotknúť sa ho alebo uctiť bozkom. Mnohí si z chrámu odniesli aj obrázok a kúsok vaty, na ktorom bol voňavý olej vytekajúci z tohoto obrazu.

 

Zatvoriť menu