Modlitby pri relikviách bl. Metoda CSsR

Tak ako každý mesiac, opäť sme  spomínali a ďakovali Bohu za dar bl. Metoda D. Trčku. Od februárovej spomienky ubehli dva mesiace, keďže marcová spomienka vyšla na Veľký piatok. Program tejto mesačnej spomienky sa začal tradične o 09.00 molebenom k nášmu blaženému mučeníkovi, pri ktorom boli čítane prosby a poďakovania. Potom nasledovala Božská liturgia, ktorej hlavným sláviteľom bol správca baziliky o. Maroš Dupnák CSsR. Dopoludňajší program sme ukončili modlitbou za uzdravenie a pomazaním posväteným olejom. O 17.00 sme pokračovali v našej spomienke na bl. Metoda modlitbou molebenu. Množstvo prosieb a poďakovaní, ktoré boli prednesené ráno aj popoludní svedčí o tom, že ľudia s dôverou prichádzajú v tento deň spomienky, prostredníctvom bl. Metoda prosiť Boha o rôzne dary a milosti.  Hlavným slúžiteľom večernej svätej liturgie bol o. Michal Baran, správca farnosti Vyšná Rybnica. Večerný liturgický program sme opäť zakončili modlitbou za uzdravenie a pomazaním posväteným olejom.

Zatvoriť menu