Veľký Piatok 2016

25. deň mesiaca vždy v našej bazilike mávame modlitbu ku bl. Metodovi, lenže tento mesiac tomu bolo inak. Keďže bol Veľký piatok a k tomu ešte aj sviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke, tak tieto modlitby ku bl. Metodovi boli zrušené. Liturgický program sviatočného dňa sme začali slávením Kráľovských hodiniek, ktoré viedol o. Maroš. Popoludní program pokračoval o 17.00 slávením Veľkej večierne s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho, ktorej hlavným slúžiteľom bol o. Milan. Po zaámbonnej modlitbe nasledoval obchod okolo chrámu s pláščenicou, t. j. vyobrazením Ježiša ležiaceho v hrobe, ktorú sme následne uložili do pripraveného hrobu v bazilike. Na liturgii sa zúčastnilo hojné množstvo veriacich. Chrám potom zostal otvorený do 22.00, aby sa mohli ľudia pomodliť pri Božom hrobe.

Zatvoriť menu