STABAT MATER

V našej bazilike minor sa po svätej liturgii konal koncert Stabat Mater od autora Giovanniho Batistu Pergolesiho. Hlavnými účinkujúcimi tohto koncertu bol ženský zbor Českého spolku v Košiciach. Na hudobných nástrojoch ich doprevádzal Sláčikový komorný orchester Musica Iuvenalis. Koncert sa začal približne o 19.00 hod. Na úvod koncertu si vzala slovo pani Dagmar Takáčová, ktorá privítala všetkých, ktorí na koncert prišli a predstavila hlavnú myšlienku koncertu.  O. Maroš Dupnák, správca baziliky,  privítal všetkých účinkujúcich. Potom sa už začal samotný koncert, ktorý sa niesol v krásnej modlitebnej a umeleckej atmosfére. Skladby koncertu boli spievané v latinskom jazyku. Niektoré skladby boli spievané zborovo a niektoré zaspievali sólistky Opery ŠD v Košiciach: Lucia Knoteková (soprán) a Gabriela Hübnerová (alt). Dirigentom koncertu bol pán Igor Dohovič.  Po ukončení koncertu, ktorý trval približne hodinu, o. Maroš poďakoval všetkým účinkujúcim.

Zatvoriť menu