Fatimská sobota

V našej bazilike Zoslania Sv. Ducha sa opäť konala fatimská sobota, ktorú mal na starosti tzv. maďarský dekanát, čiže chlmecko – kapušianský dekanát. Program fatimskej soboty sa začal modlitbou tretej hodinky, ktorú viedol o. Michal Hospodár a spevom ju doprevádzal zbor sv. Jozefa. Pred liturgiou, ale aj počas nej spovedalo niekoľko kňazov, takže veriaci mali možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia. Hlavným slúžiteľom svätej liturgie bol ako zvyčajne vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Počas liturgie zazneli jekténie, modlitby a piesne aj v maďarskom jazyku. V homílii vladyka Milan pripomemul, že na život dieťaťa má najväčší vplyv jeho matka. Ježiš sa učil prežívať lásku a milosrdenstvo počas svojho pozemského života aj od svojej matky Márie. Preto sa dnes schádzame pred Matkou milosrdenstva a lásky. Vladyka tiež zdôraznil nebezpečenstvo, že v dnešnej dobe človek stráca citlivosť a nasadzuje si tzv. hrošiu kožu a do ničoho ťažkého sa nepúšťa. V prípade Márie to bolo tak, že keď potrebovala pomoc, išla za svojím Synom. Nikdy nevymýšľala vlastný plán, ale prosila Ježiša. Nie sme schopní pomôcť všetkým, nasýtiť všetkých, ale môžme prosiť Ježiša, aby to On urobil. Máme tri možnosti ako pomáhať: fyzicky pomôcť konkrétnou pomocou, pomodliť sa za potrebujúcich alebo odovzdať to všetko do Božích rúk. Vladyka vyjadril myšlienku, že svet už má dosť bezcitnosti a potrebuje dobrotu a láskavosť. Dnešné matky majú v tomto smere vplývať na svoje deti a tak aby pretvárali budúcnosť sveta. V tomto matkám pomáha tá najlepšia Matka – Mária. V závere liturgie sa vladyka spolu s prítomnými kňazmi a veriacimi pomodlili Moleben k presvätej Bohorodičke, počas ktorého niektoré časti boli spievané tiež v maďarskom jazyku.

 

Zatvoriť menu