Púť k Anke Kolesárovej a prechod bránou milosrdenstva

Duchovná obnova pre birmovancov zo Svitu

Dňa 27. februára sme pre birmovancov pripravili duchovnú obnovu v Domčeku Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom spojenú s prechodom Bránou Milosrdenstva v Bazilike Zoslania sv. Ducha v Michalovciach. Anka Kolesárová bola mladé dievča, ktoré vo svojich 16-tich rokoch radšej volila smrť akoby sa oddala vojakovi, ktorí na ňu naliehal. Dnes do Domčeka a k hrobu tejto hrdinky, ktorá zomrela pri obrane čistoty, prichádzajú tisíce mladých ľudí, aby objavili krásu a bohatstvo nevinnosti, našli stratenú sebaúctu a vyprosili si milosť čistého srdca. A tak sa 16 birmovancov z našej svitskej farnosti spolu s  kaplánmi – vdp. Vladimírom Malcom, vdp. Gustávom Boturom, animátormi a sr. Tarzíciou rozhodlo prežiť deň duchovnej obnovy pri Anke.

Po príchode nám o. Matúš Reiner spolu s „tímakmi“ predstavili poslanie Domčeka a ich službu dobrovoľníkov, ktorá je skutkom lásky a viditeľným dôkazom živého srdca. Slová prednášky o. Pavla Hudáka na tému „Falošné tváre lásky“ sa dotýkali nielen našich uší ale prenikli hlboko do našich sŕdc. Slová povedané s „otcovskou láskou“ a obohatené životnými príbehmi. Po prednáške na nás už čakal chutný obed, ktorý nám s láskou pripravili starostliví „tímaci“. Po obede sme ešte na chvíľu stihli „vyskúšať“ pingpongový stôl a našu netradičnú hru „pingpongový kolotoč“ a niektorí  si zahrali kalčeto J Posilnení na duchu a na tele sme sa s o. Pavlom vybrali k hrobu Anky Kolesárovej, kde sme sa pomodlili „3x Zdravas Mária“  a v tichej modlitbe sme prosili Anku o „dážď milosti“. Od hrobu sme sa presunuli k pamätníku Anky Kolesárovej, kde chlapci zarecitovali dievčatám báseň „Dievča“. Chvíľa, keď „krása čistej lásky“ má moc „zastaviť čas“. Cestou do Domčeka sme si „očistili“ srdcia vo sviatosti zmierenia. Vyvrcholením našej duchovnej obnovy bolo slávenie Eucharistie, ktorú celebroval o. Matúš Reiner spolu s o. Pavlom Hudákom a kaplánmi. Po sv. omši nadišiel čas ďakovania a lúčenia. Tak ako vonku nás slnko pošteklilo svojimi lúčmi, tak Boh počas tejto obnovy zohrial lúčmi svojich milostí naše srdcia. Dnes sme dovolili, aby „jeden príbeh“ zmenil príbehy mnohých…

Plný zážitkov a dojmov sme vyrazili do Michaloviec k Bazilike Zoslania sv. Ducha, kde na nás už čakal o. Maroš Dupnák z rehole redemptoristov. V tomto Roku Milosrdenstva sme chceli prejsť bránou milosrdenstva. Pred bazilikou sme si zapálili sviece, pomodlili sa stanovené modlitby a v tichu so zapálenou sviecou v ruke každý sám mohol prejsť bránou milosrdenstva s úmyslom získať úplné odpustky. Po vstupe do chrámu sme si bozkom uctili kríž. Pred ikonou Matky Ustavičnej Pomoci sme zotrvali v tichej modlitbe. Po nej nám o. Maroš predstavil v krátkosti baziliku a presunuli sme sa k relikviám bl. o. Metoda Dominika Trčku. Každý z mladých mohol napísať osobnú prosbu o modlitbu na príhovor bl.Metoda. Spolu sme sa pomodlili modlitbu a uctili si relikvie bl. Metoda Trčku. Po nej nám o. Maroš udelil požehnanie na cestu domov.

Celý náš život je darom a nič v ňom nie je samozrejme. A tak to bolo aj s našou duchovnou obnovou. Bola pre nás darom a nič v nej nebolo samozrejme. Všetko bolo darom! A za dar sa ďakuje… Za všetky dary, ktorými sme boli obdarení počas našej duchovnej obnovy chceme poďakovať dobrému Bohu a tým, ktorí nám s láskou slúžili…Schopnosť ďakovať z nás robí šťastných ľudí!

Zatvoriť menu