Modlitby pri relikviách bl. Metoda – 25.02.2016

V našej bazilike sa spomínalo na blaženého mučeníka Metoda Dominika Trčku. Liturgický program bol opäť rozdelený do dvoch častí. Dopoludňajší program sa začal molebenom k bl. M. D. Trčkovi. Pokračovalo sa slávením sv. liturgie, ktorú slávil o. Miroslav Bujdoš CSsR. Program dopoludnia sme zakončili modlitbou za uzdravenie a pomazávaním olejom bl. Metoda. Pred večernou svätou liturgiou bol o 17.00 opäť moleben k bl. Metodovi. Po ňom bola svätá liturgia, ktorej hlavným sláviteľom aj kazateľom bol o. Juraj Rizman CSsR, ktorý je momentálne prepožičaný na službu pre policajný zbor a pôsobi v Košiciach. V homílii, ktorá bolá bohatá na Božie slovo, o. Juraj prirovnal bl. Metoda k mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Aj keď prišli vody a víchrica, dom ostal stáť. Aj v živote bl. Metoda nastali krušné chvíle. Aj keď mu zobrali jeho osobnú slobodu, nikto ho však nemohol donútiť, aby sa prestal modliť, aby prestal sláviť liturgie. Nikto ho nemohol zbaviť jeho dôvery v Boha. Jeho život bol pevne postavený v Bohu, tak isto ako dom múdreho muža na silnej skale. Večerný program sme ukončili opäť modlitbou za uzdravenie z pomazaním posväteným olejom, ku ktorej pristúpilo množstvo veriacich. Táto večerná svätá liturgia bola výnimočná aj tým, že sme pri nej ďakovali za päťdesiat rokov nášho spolubrata o. Jána Jozefa Oharčáka CSsR.

Zatvoriť menu