Deti v kláštore II

Nedeľné poobedie 21. 2. 2016 s deťmi z baziliky sa nieslo v duchu súťaživosti a vyskúšania svojich schopností pri spoznávaní predmetov dotykom a za sťažených podmienok – so zaviazanými očami. Nechýbala obľúbená hra – dostihy a pravdaže naše ukazovačky, ktorými sa zapájame do slávenia sv. liturgie.

Po spoločnej modlitbe Otče náš, deti s rodičmi odchádzali domov obohatení o nové zážitky zo spoločných hier.
Zatvoriť menu