Netradičná duchovná obnova

Dňa 15.2.2016 sa mládež zo spoločenstva sv. Terezky Ježiškovej z Humenného spolu so sr. Simeonou zúčastnila netradičnej duchovnej obnovy v Michalovciach. Prvou zastávkou bola návšteva  kláštora otcov redemptoristov, v ktorom sa stretli s o. Marošom Dupnákom a o. Jánom Oharčákom. Predstavili im históriu  blahoslavených, sprostredkovali im život a dielo blahoslaveného o. Dominika Trčku CSsR. Mladí mali  možnosť vidieť historickú výstavku jeho bohoslužobného odevu, v ktorom slúžil sv. liturgie a takisto aj rukopisy jeho diel a modlitebné knižky.

Nechýbali ani zábavné aktivity v náboženskom duchu, o ktoré sa postaral o. Michal Roško. Dával im rôzne otázky a chytáky z náboženstva, ktoré ich dobre pobavili spolu s pantomimickými vyjadreniami zo života svätých. Navštívili redakciu časopisu Misonár, kde si mohli zakúpiť ich rôzne publikácie prostredníctvom hlavného vydavateľa o. Milana Zalehu. On im priblížil svoju vydavateľskú činnosť a prácu v tejto redakcii. Otcovia redemptoristi ich sprevádzali aj v Bazilike Zoslania sv. Ducha, kde si všetci prítomní uctili relikvie bl. o. Dominika Trčku a pomodlili sa aj pred ikonou Matky Ustavičnej Pomoci. Súčasťou bola aj osobná prosba o modlitbu na príhovor blaženého Metoda, ktorú mladí napísali.

 Nasledujúcou časťou duchovnej obnovy bola návšteva kláštora sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v Michalovciach. Sestry privítali mladých príjemnou atmosférou a chutným občerstvením. Sestra Augustína im porozprávala o službe Bohu v živote blažených. Po prednáške nasledovala aktivita pod vedením sr. Simeony, pri ktorej sa mládež zamýšľala nad konkrétnou formou služby Bohu i ľuďom v dnešnej dobe. Tento aktívny prejav služby hľadali osobne vo svojom živote. Duchovnú obnovu zavŕšili modlitbou korunky  Božieho Milosrdenstva s uctením relikvií blaženej Jozafaty Hordaševskej, spoluzakladateľky kongregácie v kaplnke miestnej komunity.

Veríme, že tieto chvíle boli požehnaním pre každého účastníka tejto duchovnej púte po stopách blažených. Vďačná mládež tak spokojne putovala domov.

Zatvoriť menu