Fatimská sobota (02.01.2016)

Fatimská sobota

V našej bazilike sa  už tradične, každú prvú sobotu v mesiaci, konala fatimská sobota, ktorej prípravu mal na starosti michalovský protopresbyterát. Program sa začal o 08.30 hod.  sv. ružencom. Pokračoval o 09.00 hod. modlitbou tretej hodinky. Po tejto modlitbe bola prednáška v rámci Roku zasvätených, ktorú mal o. Milan Zaleha CSsR, miestny predstavený kláštora redemptoristov. Po prednáške nasledovalo slávenie sv. liturgie, ktorú za prítomnosti niekoľkých kňazov a veriaceho ľudu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Vladyka v homílii predstavil Bohorodičku ako Matku, ktorá nás učí nie slovami, ale príkladom svojho života. V Božom Slove je málo viet, ktoré Mária povedala. Najviac ľudí na svete Mária udivuje svojím životom, pokorou a  poslušnosťou. Vladyka Milan ukázal Máriu ako vychovávateľku človeka, zvlášť mládeže. Na konci sv. liturgie bol ešte Moleben k Presvätej Bohorodičke.

Zatvoriť menu