Christos raždajetsja.

Christos raždajetsja.

Christos raždajetsja.

Najkrajším a najväčším darom, ktorý človek kedykoľvek dostal je Boh samotný. Nie je to však naša zásluha. Je to dar Jeho lásky. Prijmime teda tento dar s vďačnosťou a nebojme sa ním deliť.

Nech narodený Kristus žehná tebe, tvojej rodine a všetkým, ktorých nosíš vo svojom srdci. To Ti vyprosujú

redemptoristi

Zatvoriť menu