Liturgia sv. Jakuba

 

Dňa 23.10.2015 o 18.00 v Bazilike minor v Michalovciach vl. Milan Chautur slávil liturgiu sv. Jakuba, ktorú spevom doprevádzal kňazský zbor sv. Jakuba. Táto liturgia sa slávi len raz v roku a to práve na sviatok sv. Jakuba a je v nej zachovaných viac pôvodných prvkov slávenia Eucharistie. Príkladom je aj sväté prijímanie Božieho ľudu, keď drahocennú Krv nášho Pána Ježiša Krista pijú priamo z čaše, nie iba z lyžičky, ako to poznáme z bohoslužby sv. Jána Zlatoústeho.

[awesome-gallery id=2869]

Zatvoriť menu