Kategória: Domáca úloha

Cirkevnoslovan.jpg

Nedeľa PASCHY

Dole vidíš pozdrav – Kristus vstal zmŕtvych! Naozaj vstal! – v niekoľkých jazykoch. Napíš (v poradí akom nasledujú) v akých jazykoch je tento pozdrav napísaný.   המשיח קם! באמת קם!   Χριστὸς ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη! […]

Čítať ďalej »
ikona-kvetnej-nedele04.jpg

Domáca úloha – Kvetná nedeľa

Podeľ sa (napíš, nakresli, pošli fotku…) ako sa ti podarilo prežiť veľký týždeň. Akým spôsobom sa ti podarilo osláviť Boha (odrieknutím si niečoho, intenzívnejšou modlitbou za niekoho, urobením dobrého skutku, prípadne nejak inak)?

Čítať ďalej »
hory02.jpg

Domáca úloha – 5. nedeľa veľkého pôstu

Podeľ sa ( opíš, nakresli, pošli foto – ktoré by sme mohli zverejniť a ukázať aj iným…) so zaujímavým príbehom, kedy si vystupoval na nejaký vrch. Ako sa ti kráčalo? Či sa ti chcelo? Čo […]

Čítať ďalej »
modlitba05.jpg

Domáca úloha – 4. nedeľa veľkého pôstu

Domáca úloha pre rodičov a starých rodičov. Podeľ sa (napíš mi) so skúsenosťou, kedy si bol v živote bezradný a vďaka viere v Boha sa ti podarilo danú situáciu vyriešiť. A ak je to možné, […]

Čítať ďalej »
CSsR01.jpg

DOMÁCA ÚLOHA – NEDEĽA 3. VEĽKÉHO PÔSTU

Každý deň sa zriekni niečoho, čo máš rád (môže to byť jedlo alebo akákoľvek vec) a napíš, čo to bolo a či sa Ti to podarilo. 

Čítať ďalej »
La-Bible-point-par-point-Le-Blog-de-Jackie.jpg

Domáca úloha – Nedeľa 2. veľkého pôstu

Každý deň sa s celou rodinou pomodli jeden krát “Otče náš…” s prosbou Boha o silu a trpezlivosť pri prekonávaní prekážok. (Môžeš poslať foto ako sa spoločne modlíte.) Pospájaj číslice na obrázku. Vymaľuj. 

Čítať ďalej »
ruky.jpg

Domáca úloha – Nedeľa 1. Veľkého pôstu

Počas týždňa pozvi členov svojej rodiny, alebo aspoň niekoho (brat, sestra, otec, mamka….) s spoločnej modlitbe. Samozrejme, že to môže byť aj niekoľko krát do týždňa. A ak sa ti to podarí zachyť foťakom, pošli […]

Čítať ďalej »
smad03.jpg

Domáca úloha – mäsopôstna nedeľa

Počas celého týždňa sa snaž urobiť čo najviac dobrých skutkov (hlavne doma v rodine). Na konci týždňa mi napíš v jednom stĺpci všetky dobré skutky, ktoré sa ti podarilo urobiť a v druhom stĺpci mi […]

Čítať ďalej »
odchodsvinenavrat-scaled.jpg

Domáca úloha – Nedeľa o márnotratnom synovi

Pod každý obrázok napíš, ktorá časť podobenstva o márnotratnom synovi je na danom obrázku znázornená. Obrázky môžete vymaľovať.     

Čítať ďalej »
Mytnik-a-farizej02-2896x2048.jpg

Domáca úloha – nedeľa o mýtnikovi a farizejovi

Doplň chýbajúci text (modlitbu) v “bublinách”. Akými slovami sa modlil farizej a akými slovami sa modlil mýtnik.

Čítať ďalej »