18.09.2019 – 30 výročie odchodu do večnosti J.I. Mastiliaka

Tento článok bol publikovaný v .