Oznamy

24. nedeľa po ZSD

20.11. – 26.11. 2017

V pondelok sv. liturgia ráno o 6:00. Popoludní sv. liturgia o 18:00. Po večernej sv. liturgii bude Veľká večiereň.

utorok máme sviatok Vstup našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu. Sv. liturgie ráno o 6:00 a o 8:00. Popoludní sv. liturgia o 18:00. Po sv. liturgii bude požehnanie detí.

stredu sv. liturgia ráno o 6:00, popoludní o 17:30 novéna k Matke ustavičnej pomoci a po nej sv. liturgia o 18:00.

Vo štvrtok sv. liturgia ráno o 6:00. Popoludní sv. liturgia o 18:00.

piatok sv. liturgia ráno o 6:00. Večer pozývame mládež na večernú sv. liturgiu o 18:00, po ktorej bude adorácia.

V sobotu vychádza 25 v mesiaci november, kedy si pripomíname bl. Metoda. Dopoludnia bude o 9:00 moleben k bl. Metodovi s čítaním poďakovaní a prosieb; o 9:30 bude sv. liturgia a po nej modlitba o uzdravenie s pomazaním posväteným olejom. Popoludní bude o 17:00 moleben k bl. Metodovi s čítaním poďakovaní a prosieb; o 18:00 sv. liturgia a po nej modlitba o uzdravenie s pomazaním posväteným olejom. Hlavným sláviteľom a kazateľom bude o. Ján Hreško, správca farnosti Lastomír.

V nedeľu (Krista Kráľa): Ráno o 7:00 Utiereň. Sv. liturgie budú o 8:00 (CS), o 9:30, o 11:00 a večer o 18:00.

Za lavicami si môžete zakúpiť stolový kalendár, nástenný kalendár, nové číslo Misionára a ďalšie zaujímavé publikácie.

V sakristii si môžete zakúpiť knižný kalendár Spolku sv. Cyrila a Metoda. Cena: 3,- €. Členovia Spolku si môžu v sakristii vyzdvihnúť kalendár a podielovú knihu a tiež zaplatiť členské 5,- €.

Informujeme vás, že vypočúvania svedkov v procese o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho sluhu kňaza rehoľníka Jána Ivana Mastiliaka CSsR, patriaceho do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorý bol otvorený 31. januára 2015 v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove dekrétom prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ budú onedlho uzavreté na archieparchiálnej úrovni. Preto vás, drahí veriaci, ešte raz vyzývame, ak žijú očití svedkovia uvedeného Božieho sluhu alebo viete o niekom, kto ho priamo a bezprostredne poznal, alebo ak existujú svedkovia, ktorí dostali informácie o Božom sluhovi od tých, ktorí ho priamo a bezprostredne poznali, a chceli by svedčiť v tomto procese skúmania, nech svoju žiadosť o účasť v procese, ako aj písomné vyhlásenie, ktoré musí byť nimi osobne podpísané, zašlú arcibiskupskému delegátovi na adresu: ICLic. Jaroslav Pasok, arcibiskupský delegát, Hlavná 1, 081 35 Prešov alebo sa môžu prihlásiť priamo na telefónnom čísle: 0910 842 052.

9. mesiacov za život je otvorená iniciatíva aktivistov z kresťanských spoločenstiev, pod zastrešením národného pochodu za život. Spočíva v krátkej modlitbovej prítomnosti a svedectve o hodnote života na miestach, kde sa rozhoduje o živote nenarodených deti. Viac o projekte sa dozviete na webovej stránke – www.9mesiacovzazivot.sk.Michalovciach naša misia bude prebiehať pred Nemocnicou Štefana Kukuru (pri hlavnej bráne). Začíname 25. marca 2017 o 15:00. Počas deviatich mesiacov sa budeme stretať nasledovne: každý utorok o 15:00 a každý štvrtok o 6:45. Končíme 25.decembra 2017 o 15:00. Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle. Bližšie informácie na tel. č. 0905 299 144