Oznamy

8 Nedeľa po ZSD

16.07. – 22.07.2018

V pondelok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Popoludní  bude sv. liturgia o 18:00.

V utorok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Popoludní  bude sv. liturgia o 18:00. V tento deň si pripomenieme bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča, prešovského biskupa.

V stredu ráno bude sv. liturgiou o 6:00. Popoludní bude o 17:30 novénou k MUP. O 18:00 bude sv. liturgia.

Vo štvrtok ráno bude sv. liturgie  o 6:00. Popoludní bude sv. liturgia o 18:00.

V piatok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Popoludní bude sv. liturgia o 18:00. V tento deň si pripomenieme sv. proroka Eliáša. A tiež v tento deň je voľnica.

V sobotu ráno bude sv. liturgia o 7:00. Popoludní bude sv. liturgia o 18:00 a po jej skončení bude Veľká večiereň.

V nedeľu (9 po ZSD): ráno o 7:00 bude Utiereň. Sv. liturgie budú o 8:00 (CS) a o 9:30 (s deťmi) a popoludní o 18:00. 

Počas prázdnin v nedele budú dopoludnia iba dve sv. liturgie: o 8:00 a o 9:30. Sv. liturgia o 11.00 NEBUDE.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch bola vydaná nová publikácia, ktorá pojednáva o životných osudoch redemptoristu otca Michala Roška. Zároveň kniha mapuje aj novšie dejiny redemptoristov, prenasledovanie počas komunizmu, pôsobenie vo farnostiach, tajnú formáciu mladých misionárov, vrátane ich apoštolátu, a to prakticky až po súčasnosť. Autorom knihy, ktorá má 344 strán, tvrdú obálku s prebalom a cca 100 fotografií a príloh, je otec Atanáz Mandzák CSsR. Cena knihy je 10 Eur. Zakúpiť si ju môžete v bazilike vzadu za lavicami.

Vo farskej cerkvi na ul. Hollého sa už niekoľko týždňov robí rekonštrukcia lode. A ako vieme, pri každej rekonštrukcii sú potrené financie. Z toho dôvodu, na budúci týždeň, po sv. liturgiách budú pri východe z baziliky stáť kurátori z farskej cerkvi a budú zbierať potrebné financie na dokončenie tejto rekonštrukcie. Ak je to teda možné, prosíme o podporu. Vopred Pán Boh zaplať.

Oznamujeme, že sviečkové ružencové pochody za stiahnutie podpisu Slovenskej republiky spod Istambulského dohovoru v našom meste pokračujú každý piatok, po skončení večernej sv. omše od rímskokatolíckeho chrámu Narodenia Panny Márie k Okresnému úradu.