Oznamy

15. nedeľa po ZSD

18.09. – 24.09. 2017

V pondelok sv. liturgia ráno o 6:00. Popoludní sv. liturgia o 18:00.

utorok sv. liturgia ráno o 6:00. Popoludní sv. liturgia o 18:00.

stredu sv. liturgia ráno o 6:00. Popoludní o 17:30 novéna k Matke ustavičnej pomoci, o 18:00 sv. liturgia.

Vo štvrtok sv. liturgia ráno o 6:00. Popoludní sv. liturgia o 18:00.

piatok sv. liturgia ráno o 6:00. Popoludní sv. liturgia o 18:00. Po sv. liturgii bude adorácia, na ktorú pozývame rodiny.

sobotu sv. liturgia ráno o 7:00. Popoludní o 18:00. Po večernej sv. liturgii bude Veľká večiereň.

V nedeľu (16 po ZSD) bude ráno o 7:00 Utiereň. Sv. liturgie budú o 8:00 (CS), o 9:30 (s deťmi), o 11:00 a večer o 18:00. Na budúcu nedeľu bude o 15:30 v našom kláštore stretnutie pre deti.

Po 14 rokoch budeme mať na Slovensku nového blahoslaveného, prvého slovenského kňaza saleziána. Stane sa ním páter Títus Zeman pochádzajúci z Vajnor, ktorý zomrel, na následky mučenia a väzenia, 8. januára 1969 vo veku 54 rokov. Blahorečený bude 30.09.2017 v Bratislave.

Informujeme vás, že vypočúvania svedkov v procese o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho sluhu kňaza rehoľníka Jána Ivana Mastiliaka CSsR, patriaceho do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorý bol otvorený 31. januára 2015 v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove dekrétom prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ budú onedlho uzavreté na archieparchiálnej úrovni. Preto vás, drahí veriaci, ešte raz vyzývame, ak žijú očití svedkovia uvedeného Božieho sluhu alebo viete o niekom, kto ho priamo a bezprostredne poznal, alebo ak existujú svedkovia, ktorí dostali informácie o Božom sluhovi od tých, ktorí ho priamo a bezprostredne poznali, a chceli by svedčiť v tomto procese skúmania, nech svoju žiadosť o účasť v procese, ako aj písomné vyhlásenie, ktoré musí byť nimi osobne podpísané, zašlú arcibiskupskému delegátovi na adresu: ICLic. Jaroslav Pasok, arcibiskupský delegát, Hlavná 1, 081 35 Prešov alebo sa môžu prihlásiť priamo na telefónnom čísle: 0910 842 052.

9. mesiacov za život je otvorená iniciatíva aktivistov z kresťanských spoločenstiev, pod zastrešením národného pochodu za život. Spočíva v krátkej modlitbovej prítomnosti a svedectve o hodnote života na miestach, kde sa rozhoduje o živote nenarodených deti. Viac o projekte sa dozviete na webovej stránke – www.9mesiacovzazivot.sk.Michalovciach naša misia bude prebiehať pred Nemocnicou Štefana Kukuru (pri hlavnej bráne). Začíname 25. marca 2017 o 15:00. Počas deviatich mesiacov sa budeme stretať nasledovne: každý utorok o 15:00 a každý štvrtok o 6:45. Končíme 25.decembra 2017 o 15:00. Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle. Bližšie informácie na tel. č. 0905 299 144