Oznamy

Nedeľa o Zachejovi

15.01. – 21.01.2018

V pondelok bude sv. liturgia ráno o 6:00 a popoludní o 18:00.

V utorok bude sv. liturgia ráno o 6:00 a popoludní o 18:00.

V stredu bude sv. liturgia ráno o 6:00, popoludní o 17:30 bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok bude sv. liturgia ráno o 6:00 a popoludní o 18:00.

V piatok bude sv. liturgia ráno o 6:00 a popoludní o 18:00. Po večernej sv. liturgii bude spoločná modlitba, ktorú povedie mládež.

V sobotu bude sv. liturgia ráno o 7:00 utiereň a popoludní  o 18:00. Po večernej sv. liturgii bude Veľká večiereň.

V nedeľu (o mýtnikovi a farizejovi): Ráno o 7:00 Utiereň. Sv. liturgie budú o 8:00 (CS), o 9:30 (s deťmi), o 11:00 a o 18:00.

Od 18. – 25.01.2018 budeme prežívať týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pri tejto príležitosti budúcu nedeľu popoludní o 15:00 bude v našej bazilike ekumenické modlitbové stretnutie, na ktoré srdečne všetkých pozývame.

Onedlho začnú zádušné soboty, počas ktorých sa modlíme za našich zosnulých. Tzv. Hramoty v našej bazilike budú na prvú a štvrtú zádušnú sobotu. V sakristii je možné zapísať rodiny, za ktoré chcete, aby sme sa modlili počas Hramôt.

Pripravujeme karneval pre naše rodiny s deťmi. Tento rok karneval bude 27.01.2018 (o dva týždne v sobotu) v telocvični Strednej zdravotníckej školy na Masarykovej ulici. Začiatok je plánovaný o 14.30.

Rada pre mládež a univerzity KBS pozýva mládež celého Slovenska na Národne stretnutie mládeže P18. Uskutoční sa v dňoch 26. – 29. júla v Prešove. Prihlasovanie na P18 sa spusti 18. januára a prvých 24 hodín bude platiť mimoriadna cena 18 eur. Postupne cena narastie až do výšky 35 eur. Prihlasovací formulár spolu s podrobnými informáciami nájdete na www.narodnestretnutiemladeze.sk. Tí, ktorí chcú byť ubytovaní spolu s mladými Košickej eparchie, nech v prihlasovacom formulári uvedú názov skupiny AETÔS.