Oznamy

Nedeľa 5. týždňa Veľkého pôstu

19.03. – 25.03.2018

V pondelok ráno sv. liturgia o 6:00. Popoludní o 17:30 bude Moleben k sv. Jozefovi a o 18:00 bude sv. liturgia.

V utorok ráno sv. liturgia o 6:00. Popoludní o 17:30 bude Veľkopôstny moleben a o 18:00 bude sv. liturgia.

V stredu ráno o 7:00 bude Utiereň. Popoludní o 17:30 bude novéna k MUP a o 18:00 bude liturgia VPD.

Vo štvrtok ráno sv. liturgia o 6:00. Popoludní o 17:30 bude Veľkopôstny moleben a o 18:00 bude sv. liturgia.

V piatok ráno o 7:00 bude Utiereň. Popoludní o 17:20 bude krížová cesta, ktorú povedú deti. O 18:00 bude liturgia VPD.

V sobotu máme Lazárovú sobotu. Ráno o 7:00 bude sv. liturgia. Popoludní bude sv. liturgia o 18:00. Po večernej sv. liturgii bude Veľká večiereň.

V nedeľu (Kvetná; Zvestovanie presv. Bohorodičke): Ráno o 7:00 Utiereň. Sv. liturgie budú o 8:00 (CS), o 9:30 (s deťmi), o 11:00. Popoludní, keďže na tento deň pripadá tiež 25 marca, o 17:00 bude moleben k bl. Metodovi CSsR, o 18:00 bude sv. liturgia, ktorej hlavným sláviteľom a kazateľom bude o. Pavol Obraz, farár vo farnosti Úbrež. A po sv. liturgii bude modlitba o uzdravenie s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. Metoda CSsR.

Občianske združenie Fórum života organizuje 18. ročník „25. marec – Deň počatého dieťaťa“, ktorou si pripomíname, prejavujeme a šírime úctu k životu už od počatia. Každý z nás bol počatý, a preto je tento deň sviatkom každého z nás. Vyjadriť to môžeme nosením bielej stužky na odeve. Viac informácií nájdete na stránke www.25marec.sk.

Spoločenstvo gréckokatolíkov v Londýne pozýva všetkých našich veriacich, ktorí študujú alebo pracujú v Anglicku na slávenie sviatkov Paschy (sv. liturgií počas tohtoročnej Kvetnej a Veľkonočnej nedele). Od 8. apríla 2018 budú gréckokatolícke sv. liturgie v Londýne slávené každú nedeľu o 10:30 hod. Podrobné informácie nájdete na https://grkatlondon.wixsite.com/mysite/events

Pripomíname, že budúci víkend bude zmena času (+ 1 hodina)

Ďakujeme všetkým, ktorý ste sa podieľali na podpore venovania 2% z daní minulý rok. Aj tento rok je možné darovať 2% z daní našej viceprovincii redemptoristov. Vzadu za lavicami môžete nájsť potrebné tlačivá.