Oznamy

Nedeľa svätej Päťdesiatnice

21.05. – 27.05.2018

V pondelok máme odporúčaný sviatok Pondelok Svätého Ducha. Sv. liturgie ráno budú o 6:00 a o 8:00. Popoludní o 17:20 bude Akatist k MUP a o 18:00 bude sv. liturgia.

V utorok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Popoludní o 17:20 bude Akatist k MUPo 18:00 bude sv. liturgia.

V stredu bude ráno sv. liturgia o 6:00. Popoludní o 17:30 bude novéna k MUP a o 18:00 bude sv. liturgia.

Vo štvrtok ráno bude sv. liturgia o 6:00. Popoludní o 17:20 bude Akatist k MUP a o 18:00 bude sv. liturgia.

V piatok máme 25 v mesiaci máj, kedy si pripomíname bl. Metoda. Dopoludnia bude o 9:00 moleben k bl. Metodovi s čítaním poďakovaní a prosieb; o 9:30 bude sv. liturgia a po nej modlitba o uzdravenie. Popoludní o 17:00 bude moleben k bl. Metodovi s čítaním poďakovaní a prosieb; o 18:00 sv. liturgia a po nej modlitba o uzdravenie. Hlavným sláviteľom a kazateľom bude o. Marek Pejo, farár v Lekárovciach.

V sobotu ráno bude sv. liturgia o 7:00. Popoludní bude sv. liturgia o 18:00 a po jej skončení bude Veľká večiereň.

V nedeľu (1 po ZSD – Všetkých svätých): ráno o 7:00 bude Utiereň. Sv. liturgie budú o 8:00 (CS), o 9:30 (s deťmi), o 11:00 a popoludní o 18:00.

Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste prišli pomôcť pri upratovaní pre odpustovou slávnosťou.