36673810480_8e95f98134_c.jpg

5. ročník pešej púte k bl. Metodovi CSsR

Dňa 26. augusta sa uskutočnil 5. ročník pešej púte k relikviám bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku C.Ss.R.. Táto duchovná aktivita aj tento rok spojila okolo 100 pútnikov. Počas putovania sa vytvorilo spoločenstvo ľudí, ktorí pochádzali […]

Čítajte ďalej »
36795506771_603614c5d4_c.jpg

Odpustová slávnosť bl. Metoda CSsR

Odpustovú slávnosť sme začali krátkou duchovnou obnovou o 17.30, kedy sme sa pomodlili v chráme moleben k bl. Metodovi. Po ňom nasledovala svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol o. Jaroslav Štelbaský CSsR.          Sobotný program […]

Čítajte ďalej »
35771796510_f6ed683503_c.jpg

25.07.2017 – bl. Metod CSsR

Aj počas prázdnin sme nezabudli na nášho bl. Metoda CSsR. Liturgický program jeho spomienky sa začal modlitbou posvätného ruženca. Po tejto modlitbe nasledoval o 09.00 moleben k bl. Metodovi CSsR, počas ktorého boli čítané prosby […]

Čítajte ďalej »
vMix-Capture-09-júna-2017-19-14-30.jpg

Viacej času menej peňazí

Poslanec národnej rady pán Richard Vašečka prišiel do našej baziliky v Michalovciach aby sa podelil s tým, čo ho Boh učí. Cez projekt Milovať a ctiť sa snažil predstaviť a pomôcť pri výchove deti. Táto […]

Čítajte ďalej »
34978703691_f063afba4b_c.jpg

ZSD – 03. – 04.06.2017

Odpustová slávnosť sa začala posviackou obnovenej kláštornej kaplnky o 16.00. Medzitým sa v chráme veriaci pomodlili posvätný ruženec. O 17.00 sme pokračovali veľkou večierňou s litiou a po nej nasledovala krátka prednáška, keďže odpustová slávnosť bola spojená s fatimskou sobotou. O 18.00 […]

Čítajte ďalej »
34948484121_370e4f2d70_c.jpg

Posviacka kláštornej kaplnky

V rámci odpustovej slávnosti Zoslania Sv. Ducha vladyka Milan Chautur CSsR vykonal posviacku obnovenej kláštornej kaplnky. Posväcoval prestol – oltár a tiež ikonostas. Pri pomazávaní prestola mu pomáhali naši spolubratia o. Metod M. Lukačík CSsR, o. Milan […]

Čítajte ďalej »
34962881985_d14ab0b233_c.jpg

25.05.2017 – bl. Metod CSsR

Májovú spomienku na nášho blaženého mučeníka sme začali modlitbou svätého ruženca, po ktorom nasledoval moleben k bl. Metodovi. Sv. liturgiu o 09.30 slávil o. Maroš Dupnák. Dopoludňajší program sme ukončili modlitbou za uzdravenie s pomazaním […]

Čítajte ďalej »
33460841233_3b9d3e6c74_c.jpg

25.04.2017 – bl. Metod CSsR

Program spomienky sa začal tradične modlitbou posvätného ruženca a po nej nasledoval moleben k blaženému Metodovi, pri ktorom boli čítané prosby a poďakovania. Potom o 09.30 nasledovala sv. liturgia, ktorú s dvoma spolubratmi slávil o. […]

Čítajte ďalej »
33981557501_5c65c4385b_c.jpg

Nedeľa Paschy

Vo Veľkú a Svätú sobotu sme mali v našej bazilike Jeruzalemskú (tzv. Nadhrobnú) utiereň. Počas tejto modlitby, časť z nej sa modlí nad hrobom Ježiša Krista. Večer o 17.00 bola Veľká večiereň s liturgiou sv. […]

Čítajte ďalej »
33257654784_291a513fd2_c.jpg

Veľký Piatok

Bohatstvo sviatočných dní sme začali objavovať a sláviť už vo Veľký a Svätý štvrtok, kedy niektorí naši spolubratia odišli do Košíc na archijerejskú svätú liturgiu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, ktorá sa každoročne koná v […]

Čítajte ďalej »